Välfärdsteknologi i Nordens Gröna Bälte

Vi tror att framtidens välfärdslösningar måste ta avstamp i vardagliga situationer, drömmar och behov.

Kanske är DU som läser detta mottagare av välfärdstjänster redan idag. Kanske funderar du, precis som vi gör, över framtiden. Med största sannolikhet har du en eller flera anhöriga som är i behov av något slags vård eller omsorg.

I projektet VälTel 2.0 samarbetar Östersunds kommun, Region Jämtland-Härjedalen, Åre kommun, Mittuniversitetet och Nord-Trøndelag, samt en rad innovativa aktörer inom näringslivet, med att hitta framtidens hälsolösningar.

Vi utforskar hur ökad kunskap kring innovationsprocesser, digitalisering och nya teknologier – så kallade välfärdsteknologiska lösningar – kan göra vård- och omsorg, samt hälso- och sjukvård mer jämlik ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv.

Välfärdsteknologi kan fungera som stöd i ditt privata boende eller förebygga och komplettera olika sorters vård- och omsorgsbehov. I VälTel 2.0 kartlägger, testar och utvärderar vi arbetsmetoder som syftar till att öka patientsäkerheten och skapa en mer lyhörd, flexibel och transparent vård.

Genom att sätta människan i centrum av nya arbetsmetoder och innovativa teknologier, är vi med och skapar förutsättningar för en bra och likvärdig vård alldeles oavsett vart i landet, regionen, kommunen eller livet du befinner dig.

Jag skulle spendera mer tid med Greta. Jag träffar många äldre som har mycket att berätta, men ingen kvar att samtala med.

two-adult-women-beside-each-other-3768114

Satsningar på välfärdsteknologi är utvecklande också ur ett medarbetarperspektiv.

 

Smarta lösningar (som t.ex IKT-tjänster som stödjer kommunikation mellan patienter och anhöriga, samt vård- och omsorgskollegor) kan skapa en känsla av ökad delaktighet, trygghet och insyn – samtidigt som de frigör tid för dig som arbetar i offentlig sektor. Värdefull tid som kan användas till en extra lång promenad i solen eller något annat som höjer livskvalitén både för dig och den du finns till för.

shallow-focus-photo-of-woman-near-plants-2769001

Jag älskar den här platsen, helst av allt skulle jag vilja bo kvar.

Helle Sörensen, huvudprojektledare
helle.sorensen@ostersund.se
+46 63-14 35 96

Åsmund Bang, Bitr. Huvudprojektledare
asmunds.bang@helse-nordtrondelag.no
+ 47 48-22 17 73