Velferdsteknologi i Nordens grønne belte

kvinna i rullstol tillsammans med personlig assistent

… og så ville det ha vært hyggelig å vite hvem som trer inn døren

Vi mener at fremtidens helsetjeneste må baseres på hverdagssituasjoner, drømmer og behov.

Kanskje er du som leser dette en mottaker av ulike helsetjenester. Kanskje tenker du, akkurat som oss, på fremtiden. Sannsynligvis har du en eller flere pårørende som har behov for en form for pleie eller omsorg.

I prosjektet VälTel 2.0 samarbeider Östersunds kommun, Region Jämtland-Härjedalen, Åre kommun, Mittuniversitetet og Nord-Trøndelag, sammen med en rekke innovative aktører i næringslivet for å finne fremtidens helseløsninger.

Vi utforsker hvordan økt kunnskap om innovasjonsprosesser, digitalisering og ny teknologi – såkalte velferdsteknologiske løsninger – kan gjøre helse- og omsorgstjenester mer likeverdige fra et pasient-, bruker- og innbyggerperspektiv.

Velferdsteknologi kan fungere som en støttefunksjon i hjemmet ditt, eller forhindre og supplere ulike typer pleie- og omsorgsbehov. I VälTel 2.0 kartlegger, tester og evaluerer vi arbeidsmetoder som kan øke pasientsikkerheten og skape en mer tilpasset, fleksibel og transparent behandling.

Ved å plassere mennesker i sentrum for nye arbeidsmetoder og innovative teknologier, ønsker vi å skape forutsetninger for god og lik omsorg, uansett hvor i landet, regionen, kommunen eller livet du befinner deg.

Jeg ville tilbragt mer tid med Greta. Jeg møter mange eldre som har mye å fortelle, men ingen å fortelle det til.

two-adult-women-beside-each-other-3768114

Satsing på velferdsteknologi er utviklende også fra et ansattperspektiv.

 

Smarte løsninger (som for eksempel IKT-tjenester som støtter kommunikasjon mellom pasienter, pårørende og helsepersonell) kan skape en følelse av økt deltakelse, trygghet og innsyn. Samtidig frigjør det tid for deg som jobber i velferdssektoren. Verdifull tid som kan brukes til en ekstra lang tur i solen, eller noe annet som øker livskvaliteten både for deg og dine nærmeste.

shallow-focus-photo-of-woman-near-plants-2769001

Jeg elsker dette stedet. Aller helst vil jeg bli boende her

Helle Sörensen, huvudprojektledare
helle.sorensen@ostersund.se
+46 63-14 35 96

Åsmund Bang, Bitr. Huvudprojektledare
asmunds.bang@helse-nordtrondelag.no
+ 47 48-22 17 73