Nyheter

Missade du vår digitala konferens? Ingen fara! Nu kan du lyssna till merparten av våra programpunkter i efterhand.

Av Sol Vikström | 21 juni, 2022

VälTel2.0 VälTel2.0 Digital modenhet Petra Dannapfel, Region Östergötland Veikart för tjenesteinnovasjon i Nordisk perspektiv Paneldebatt – Vart går vägen vidare?

VälTel2.0 deltar på Vitalis 2022

Av Sol Vikström | 12 maj, 2022

Vitalis är Nordens ledande konferens och mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg. Här möts representanter ifrån kommun, regioner, privata vårdgivare, myndigheter, akademi och industri för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration. Vi är stolta över att få bidra med erfarenhetsutbyte och goda exempel ur vårt projekt under fler delar av konferensen. Lyssna till Helle Sörenssen…

Föredrag om Veikart – en strukturerad metod för att arbeta med God och Nära vård

Av Sol Vikström | 25 mars, 2022

Vi bjuder in till ett teamsmöte, inkl föreläsning, på temat: Strukturerad metod för att arbeta med God och Nära vård PGA sjukdom har vi blivit tvungna att flytta denna dragning till den 11 april kl 13. Vi hoppas att ni kan även då!!! Välkommen att lyssna på Elin Bergarp. Hon är projektledare för att utveckla…

Highway to health – vägen mot en lyckad implementering av digitala lösningar

Av Sol Vikström | 15 mars, 2022

VälTel2.0 anordnar en digital konferens den 4 maj 2022 med fokus på förankring og innsiktsarbeid, erfaringer fra ulike piloter i regi av VälTel 2.0 samt tips kring hur ni lyckas med overgangen fran prosjekt til drift. Klicka på denna länk för att titta på konferensen 20220504 Anmäl dig till den digitala konferensen Konferensen inleds med…

Rapport kring Digital Mognad

Av Sol Vikström | 11 mars, 2022

Allt mer i organisationer kräver digital kunskap, t ex att utföra arbetsuppgifter eller att kommunicera med externa parter. Den omställning som sker från analogt arbete till digitalt kräver kunskap, både i organisationen och hos den enskilda individen. Därför har projektet VälTel 2.0 initierat ett arbetspaket som handlar om kompetenshöjande insatser. Arbetspaketet kompetenshöjande insatser har flera…

Projektet ”Inkluderande E-träning för medborgare med funktionshinder” presenteras på HIMSS, Global Health Conference & Exhibition i Orlando, USA, i mars 2022.

Av Sol Vikström | 15 december, 2021

Helle Sörenssen, projektledare inom VälTel 2.0, Östersunds kommun, samt Elisabeth Hansen, forskare vid vintersportcentrum, Mittuniversitetet, reser till Orlando, USA i mars 2022 för att presentera projektet om ”Inkluderande E-träning för medborgare med funktionshinder” på HIMSS, Global Health Conference & Exhibition. HIMSS är ett ledande, globalt forum för utbyte och förmedling av forskningsresultat, kunskap och erfarenheter kopplat till e-hälsa…

Digitalt stöd för kostregistrering utvecklas i Östersunds kommun

Av Sol Vikström | 13 oktober, 2021

Inom vård- och omsorg sker idag kostregistrering av vad en medborgare äter och dricker med papper och penna i en kostdagbok. En prototyp som visar hur en digital lösning är tänkt att se ut har utvecklats för kommunens användargrupper, tack vare ett samverkansprojekt mellan Östersunds kommun och systemvetenskapliga inriktningen vid MIUN. Just nu sker dialog…

Inkluderande träning för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Av Sol Vikström | 23 augusti, 2021

Mellan september och december 2020 genomfördes en studie i Region Jämtland-Härjedalen för att öka nivån av fysisk aktivitet och förbättra hälsan för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF). Människor med intellektuella funktionsnedsättningar (IF) är mindre fysiskt aktiva än personer utan IF och hälsan för denna målgrupp är oroväckande. Övervikt är ett vanligt hälsoproblem, 19-21 procent har…

VälTel lyfts som gott exempel i Nordregios rapport

Av Sol Vikström | 23 mars, 2021

Nordregios rapport ”Public Service Delivery in the Nordic Region: An Exercise in Collaborative Governance” lyfter fram projektet VälTel (2016-2019) som ett av sex goda exempel på samverkan för att leverera offentlig service runt om i Norden. Rapporten har ett geografiskt fokus på lands- och glesbygd och syftar till att tillgängliggöra och sprida goda exempel så att…

E-ready – en guide för beredskap för förändring

Av Sol Vikström | 14 januari, 2021

I dagens hälso- och sjukvård finns ett önskemål om snabbt och hållbart införande av nya e-hälsolösningar som på olika sätt syftar till att förbättra och öka tillgängligheten till vård. VälTel 2.0 har inlett ett samarbete med Petra Dannapfel (PhD Implementeringsvetenskap, forskning vid Linköpings Universitet och Karolinska Institutet) som arbetar med och utvecklar verktyget E-ready. E-Ready…