Nyheter

VälTel lyfts som gott exempel i Nordregios rapport

Av Sol Vikström | 23 mars, 2021
Nordregios rapport ”Public Service Delivery in the Nordic Region: An Exercise in Collaborative Governance” lyfter fram projektet VälTel (2016-2019) som ett av sex goda exempel på samverkan för att leverera offentlig service runt om i Norden. Rapporten har ett geografiskt fokus…

E-ready – en guide för beredskap för förändring

Av Sol Vikström | 14 januari, 2021
I dagens hälso- och sjukvård finns ett önskemål om snabbt och hållbart införande av nya e-hälsolösningar som på olika sätt syftar till att förbättra och öka tillgängligheten till vård. VälTel 2.0 har inlett ett samarbete med Petra Dannapfel (PhD Implementeringsvetenskap,…
VälTel 2.0 patientrum

Stärkt samverkan och IoT-teknologi, för en tryggare patientresa

Av Sol Vikström | 14 december, 2020
Workshops genomförda inom VälTel 2.0, utvecklingsområde ”Testarena för IoT”, har arbetat med hur kommunikation- och informationsutbytet mellan hälso- och sjukvårdspersonal i kommun och region kan stärkas. Tre specifika områden har identifierats som viktiga: Akuta situationer:Flödet mellan Akutmottagning-Ambulans-Kommun. Specialistvården MINT/Storsjögläntan- Kommun:Specialistvård…

Kan e-träning förbättra funktionsnedsattas hälsa?

Av Sol Vikström | 17 september, 2020
Jag gissar att just din relation till fysisk rörelse har sett olika ut genom livet. Kanske har utrymmet för träning påverkats av vardagspusslandet, anhörigas intressen, ditt eget välmående – psykiskt så väl som fysiskt. Kanske har dina träningsrutiner förändrats sedan…

Semestertider under en blå himmel

Av Sol Vikström | 1 juni, 2020
Vad kul att du har hittat fram till VälTel 2.0s första inlägg! Idag är det veckan efter midsommar vilket innebär att många av oss som arbetar i projektet börjar runda av inför semestern, men det är fortsatt många som arbetar…