Kontakt

Helle Sörensen, huvudprojektledare
helle.sorensen@ostersund.se
+46 63-14 35 96

Åsmund Bang, Bitr. Huvudprojektledare
asmunds.bang@helse-nordtrondelag.no
+ 47 48-22 17 73

Annette Boije, delprojektledare
anette.boije@regionjh.se

Sylvia Mårtensson, delprojektledare
sylvia.martensson@ostersund.se

Karl Lannergård, delprojektledare
karl.lannergard@are.se

Åse Mette Haldorsen, delprojektledare
asemette.haldorsen@helse-nordtrondelag.no

Hilde M.L Pettersen, delprojektledare
hilde-m.l.pettersen@namsos.kommune.no

Sol Vikström, kommunikatör Sverige
sol.vikstrom@ostersund.se

Medfinansierer