VälTel løftes frem i internasjonal rapport

Det internasjonale forskningssenteret Nordregios rapport ”Public Service Delivery in the Nordic Region: An Exercise in Collaborative Governance” løfter frem VälTel-prosjektet (2016 – 2019) som ett av seks gode eksempler på samarbeid om offentlige tjenester rundt om i Norden.

Rapporten har fokus på distrikter og tynt befolkede områder, og ønsker å vise frem gode eksempler på slikt samarbeid. Dette skal bidra til at Nordiske beslutningstakere og interessenter kan lære og bli inspirert av de drivkreftene, mulighetene, erfaringene og videreføringspotensialene som ligger i casestudiene som prosjektene belyser.

VälTel – Mixed Zone for Welfare Technology TestLab presenteres som casestudie 6.

VälTel-prosjektet har gitt ulike offentlige aktører og interessenter muligheten til å utvikle og teste velferdsteknologiske løsninger i Jämtland Härjedalen i Sverige og Trøndelag i Norge.

Siden aktivitetene i VälTel-prosjektet (og Vältel 2.0) gjelder områder som er tynt befolket – med en stor andel eldre innbyggere og som står overfor en nåværende og fremtidig mangel på helsepersonell – er det både i dag og i fremtiden et behov for løsninger og arbeidsmetoder som kan håndtere komplekse helseutfordringer.

Det grenseoverskridende samarbeidet i VälTel har blant annet bidratt til verdifull innsikt som kan brukes når vi utvikler, tester og implementerer velferdsteknologiløsninger på tvers av nasjonale og kommunegrenser, mellom ulike fagområder og gjennom samarbeid mellom offentlig og privat sektor.
Les mer om samarbeidsprosjektet mellom Sverige og Norge på Nordregios hjemmeside: ”Sweden-Norway: VälTel – cross-border collaboration for developing and implementing welfare technology.”