Highway to health – vägen mot en lyckad implementering av digitala lösningar

VälTel2.0 anordnar en digital konferens den 4 maj 2022 med fokus på förankring og innsiktsarbeid, erfaringer fra ulike piloter i regi av VälTel 2.0 samt tips kring hur ni lyckas med overgangen fran prosjekt til drift.

Klicka på denna länk för att titta på konferensen 20220504

Anmäl dig till den digitala konferensen

Konferensen inleds med en föreläsning av Bengt Andersson från Nordens välfärdscenter, som berättar om hur Veikart for tjenesteinnovasjon kan göra skillnad ur ett nordiskt perspektiv, samt ger exempel ur ett par konkreta projekt där Veikart som metodik har använts.

Kjell Arne Røvik från Norges Artiske Universitet fördjupar sig i komplexiteten kring att ta sig från projekt till implementering.

Petra Dannapfel från Region Östergötland berättar om beredskap för integrering av eHälsa samt E-ready – ett stödverktyg vid implementering – som hon har tagit fram tillsammans med en forskargrupp.

Representanter ur projektet VälTel2.0 presenterar tre case:

  • Roomate på Levanger Sykehus
  • Gränsöverskrinda mätning av Digital mognad
  • Digital kostregistrering

Konferensen avrundas med en paneldebatt där dagens föreläsare och representanter från Vältel 2.0 dryftar hur ökad kunskap kring innovationsprocesser, digitalisering och nya teknologier kan göra vård- och omsorg, samt hälso- och sjukvård mer jämlik ur ett patient-, brukar-, och medborgarperspektiv.

Talare presenteras löpande nedan:

Bengt Andersson är seniorrådgivare Nordens Välfärdscenter (NVC) med ansvar för fokusområdet välfärdsteknologi med tyngdpunkt på implementering. NVC och Bengt har i samarbete med Glesbygdsmedicinskt Centrum, Västerbotten projektlett det nordiska projektet Vård och omsorg på distans (VOPD) under åren 2018-2021. Det uppföljande projektet iVOPD pågår till 2024 med fokus på integrerad vård och omsorg.
Kjell Arne Røvik är professor vid Norges arktiske universitet, Tromsø och en av de ledande organisationsforskarna i Skandinavien. Røvik har givit ut litteratur som avhandlar idéströmningar som genomsyrar samtidens tänkande, framför kopplat organisering och ledarskap, och som starkt påverkar våra försök att leda, styra och förändra vår tids organisationer. Foto: Stig Brøndbo/UiT
Petra Dannapfel har disputerat i implementationsvetenskap, idag arbetar hon som forskningschef PhD på Region Östergötland. Petra har bedrivit forskning vid Linköpings Universitet samt arbetat på Karolinska Institutet, samt som verksamhetsutvecklare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Ladda ner programmet: