VälTel løftes frem i internasjonal rapport

Det internasjonale forskningssenteret Nordregios rapport ”Public Service Delivery in the Nordic Region: An Exercise in Collaborative Governance” løfter frem VälTel-prosjektet (2016 – 2019) som ett av seks gode eksempler på samarbeid om offentlige tjenester rundt om i Norden. Rapporten har fokus på distrikter og tynt befolkede områder, og ønsker å vise frem gode eksempler på…

Läs mer